Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Warachtich verhael Vande heerlicke Victorye, die God Almachtich sijn Exelentie, Graef Maurits, &c. den 2. Julij 1600. verleent heeft, voor Nieupoort, tegens onse algemeene vyanden : die met het verlies van tusschen de 5. ende 6. duysent mannen, beneffens veel grote personagien, het velt hebben moeten ruymen. Ghedruckt uyt seecker verwittinge van sijn Exelentie zelfs
PublishedLeyden : Christoffel Guyot, 1600 ; Leyden : Jan Jansz. Orlers, 1600
Description4 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Wulp: "Dit verhaal, getrokken uit "Naerder vertellinghe by een Edelman" werd op bevel der Leidse regering in het licht gegeven".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1131
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Leyden, By Christoffel Guyot, in Salomons Tempel. Voor Jan Jansz. Orlers, boeck-vercooper in den Duytschen Bybel, Anno 1600.
Bibl. ReferenceKnuttel 1131 ; STCN 83301577X ; Typographia Batava 5417 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 921
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-403779 
Files
Warachtich verhael Vande heerlicke Victorye, die God Almachtich sijn Exelentie, Graef Maurits, &c. den 2. Julij 1600. verleent heeft, voor Nieupoort, tegens onse algemeene vyanden [1.8 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0