Title / Description
Warachtich verhael Vande heerlicke Victorye, die God Almachtich sijn Exelentie, Graef Maurits, &c. den 2. Julij 1600. verleent heeft, voor Nieupoort, tegens [...] : die met het verlies van tusschen de 5. ende 6. duysent mannen, beneffens veel grote personagien, het velt hebben moeten ruymen. Ghedruckt uyt seecker verwittinge [...]. Leyden : Christoffel Guyot, 1600 ; Leyden : Jan Jansz. Orlers, 1600