Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Een warachtich verhael van seeckere requesten ende declaratien ghedaen aen de Con. M[aies]teyt tot twee diuersche stonden, van alle de Heeren ende Staten onlancx vergadert zijnde in het Parlement, belangende het vonnisse vande Coninginne van Schotlant : Mitsgaders de antwoorden van hare M[aiestey]t selue hier op ghegeuen, maer nochtans niet so leuende, noch met sulck een gratie verhaelt, als sy van hare Ma[ies]teyt gepronuncieert waren. Hier is oock by gheuoecht de Copie vande Proclamatie, de welcke hare M[aiestey]t heeft doen publiceren jegens de voorsz. Coninginne
Corporate nameEngland / Parliament
PublishedLeyden : Basson, 1585
Description19 Seiten, 5 ungezählte Seiten ; 4 : Druckermarke
Annotation
In Fraktur
Annotation
Wulp: "Vertaling van Nr. 660 met weglating van de brief aan Leicester. Daarentegen is hier de Proclamatie bijgevoegd, met een voorbericht van de uitgever, gedagtekend 29 Januari 1587". - "Bevat de adressen van het Parlement aan de Koningin, in datum 12 en 24 November, om aan te dringen op de terechtstelling van Maria Stuart. Met de mondeling gegeven antwoorden van Elizabeth". - British Library: "Author: England and Wales, Parliament".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 762
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Leyden, By Thomas Basson, woonende aen de Breede-straet. Anno 1585. - [Drukker: Leiden, Jan Paets Jacobszoon]. - A-C4
Bibl. ReferenceKnuttel 762 ; Typographia Batava 5429 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 661 ; STCN 832500348 ; USTC 422552
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-403767 
Files
Een warachtich verhael van seeckere requesten ende declaratien ghedaen aen de Con. M[aies]teyt tot twee diuersche stonden, van alle de Heeren ende Staten onlancx vergadert zijnde in het Parlement, belangende het vonnisse vande Coninginne van Schotlant [7.43 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0