Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Redenen ende curt verclaers waeromme het saisissement ende arrest van diuersche Heeren binnen Ghendt gheschiet ist, den xxviijsten Octobris M.D.LXXVII. : [... Aldus wtghesonden by laste van Edele, Natable, en[de] Ghemeente der Stede van Ghendt, desen ix.en. Noue[m]bris xv.Lxxvij. By ordonantie ...]
Corporate nameGent
PublishedGhendt : de Clerck, 1577
Description8 ungezählte Seiten ; 4 : Druckermarke Wappen von Gent
Annotation
In Fraktur
Annotation
Überschrift Aij: Sommier discours van eenighe poincten ende artickelen, daer omme saisissement vande ghearresteerde Heeren ende andere persoonen gheschiet is als tselve arrest meer dan nootsakelic ghedaen zijnde deur diversche redenen hier naer verclaert
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 322
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Te Ghendt, By de Weduwe van Pieter de Clerck [i.e. Adriana Teypins], woenende te Putte inde witte Duyue, by t Belfort. Anno, M.D.Lxxvij. - A4
Bibl. ReferenceKnuttel 322 ; Belgica typographica 4113 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,162 ; Vanderhaeghen, F. Bibliographie gantoise 530 ; USTC 402920
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-403662 
Files
Redenen ende curt verclaers waeromme het saisissement ende arrest van diuersche Heeren binnen Ghendt gheschiet ist, den xxviijsten Octobris M.D.LXXVII. [2.25 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0