Title / Description
Redenen ende curt verclaers waeromme het saisissement ende arrest van diuersche Heeren binnen Ghendt gheschiet ist, den xxviijsten Octobris M.D.LXXVII [...] : [... Aldus wtghesonden by laste van Edele, Natable, en[de] Ghemeente der Stede van Ghendt, desen ix.en. Noue[m]bris xv.Lxxvij. By ordonantie ...]. Ghendt : de Clerck, 1577