Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Artijculen ende Poincten van weghen de Regeerders der Stede van Aemstelredamme die Excellentie vanden Prince van Orangien gheexhibeert, om hemluyden gheaccordeert te worden, tot onderhoudenisse van welcke die Ghedeputeeerden der voorschreuen Stede soufisante Satisfactie gheuen sal, volghende de Pacificatie tot Gendt ghemaect : Mitsgaders het gheene dat binnen der stadt Dordrecht, en[de] nu inden laestleden Maent Julij, tot Alckmaer, by zijne Princel. Excell. ende Staten des Landts van Hollandt ende Zeelandt ter eenre, ende den Ghedeputeerden der Stede van Aemstelredam ter andere zijden, ghehandelt is gheweest
BeteiligteOranje-Nassau, Willem van
KörperschaftAmsterdam
ErschienenDelft, 1577
Umfang24 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette, Titeleinfassung
Anmerkung
In Fraktur
Anmerkung
Wulp: "Verzameling van stukken betreffend de onderhandeling met Amsterdam, vn 2 April tot 20 Juli, die echter vruchteloos afliep".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 303
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruct binnen de vermaerde Stadt Delft, Int Jaer ons Heeren M.D.LXXVII. - [Schinckel-Hendricksz-pers]. - A-C4
Bibl. ReferenzKnuttel 303 ; Typographia Batava 348 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 316 ; STCN 831347694
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-401641 
Dateien
Artijculen ende Poincten van weghen de Regeerders der Stede van Aemstelredamme die Excellentie vanden Prince van Orangien gheexhibeert, om hemluyden gheaccordeert te worden, tot onderhoudenisse van welcke die Ghedeputeeerden der voorschreuen Stede soufisante Satisfactie gheuen sal, volghende de Pacificatie tot Gendt ghemaect [7.74 mb]
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF
Lizenz-/Rechtehinweis
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0