Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Artijculen ende Poincten van weghen de Regeerders der Stede van Aemstelredamme die Excellentie vanden Prince van Orangien gheexhibeert, om hemluyden gheaccordeert te worden, tot onderhoudenisse van welcke die Ghedeputeeerden der voorschreuen Stede soufisante Satisfactie gheuen sal, volghende de Pacificatie tot Gendt ghemaect : Mitsgaders het gheene dat binnen der stadt Dordrecht, en[de] nu inden laestleden Maent Julij, tot Alckmaer, by zijne Princel. Excell. ende Staten des Landts van Hollandt ende Zeelandt ter eenre, ende den Ghedeputeerden der Stede van Aemstelredam ter andere zijden, ghehandelt is gheweest
ParticipantsOranje-Nassau, Willem van
Corporate nameAmsterdam
PublishedDelft, 1577
Description24 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette, Titeleinfassung
Annotation
In Fraktur
Annotation
Wulp: "Verzameling van stukken betreffend de onderhandeling met Amsterdam, vn 2 April tot 20 Juli, die echter vruchteloos afliep".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 303
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruct binnen de vermaerde Stadt Delft, Int Jaer ons Heeren M.D.LXXVII. - [Schinckel-Hendricksz-pers]. - A-C4
Bibl. ReferenceKnuttel 303 ; Typographia Batava 348 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 316 ; STCN 831347694
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-401641 
Files
Artijculen ende Poincten van weghen de Regeerders der Stede van Aemstelredamme die Excellentie vanden Prince van Orangien gheexhibeert, om hemluyden gheaccordeert te worden, tot onderhoudenisse van welcke die Ghedeputeeerden der voorschreuen Stede soufisante Satisfactie gheuen sal, volghende de Pacificatie tot Gendt ghemaect [7.74 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0