Title / Description
Artijculen ende Poincten van weghen de Regeerders der Stede van Aemstelredamme die Excellentie vanden Prince van Orangien gheexhibeert, om hemluyden gheaccordeert [...] : Mitsgaders het gheene dat binnen der stadt Dordrecht, en[de] nu inden laestleden Maent Julij, tot Alckmaer, by zijne Princel. Excell. ende Staten des Landts [...]. Delft, 1577