Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Eendrachtighe Vereeninghe vande generale Staten vande Nederlanden, vergadert wesende tot Brussele, : daer van die Originale is gheteeckent by de Prelaten, Edelen, Steden ende oock bewillicht, ende gheconfirmeert by mijnen Heeren vande Raedt vande Staten, by syne Maiesteyt ghestelt tot de generale regeringhe vande voorgheschreuen Nederlanden, den 9. Januarij, Anno 1577. daervan die Originale is in bewaernisse vande Staten van Brabant
RecipientPhilipp <II., Spanien, König>
Corporate nameRepublik der Sieben Vereinigten Provinzen / Staten-Generaal
Published[S.l.] : [S.n.], 1577
Description[4] Bl. : Titelvignette Löwe (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 281
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Anno Domini M.D.LXXVJJ. - [Emden, Goossen Goebens]
Bibl. ReferenceKnuttel 281 ; Typographia Batava 1712 ; USTC 411103 ; STCN 165613262
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-401543 
Files
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0