Title / Description
Eendrachtighe Vereeninghe vande generale Staten vande Nederlanden, vergadert wesende tot Brussele, : daer van die Originale is gheteeckent by de Prelaten, Edelen, Steden ende oock bewillicht, ende gheconfirmeert by mijnen Heeren vande Raedt vande Staten, [...]. [S.l.] : [S.n.], 1577