Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Clare Vertoninge ende bericht der Articulen ende Conditien nv onlancx tot Cuelen inde Vrede-handel byden Churfursten, Fursten ende andere Keyserlycke Maiesteyts Ghesanten, gheproponeert : Waer inne eenen yeghelicken voor ooghen gheleght worden, de groote begheerte ende verlanghen dat de Generale Staten deser Nederlanden hebben altijdt tot den Vrede ghehadt ; Midtsgaders de sware ghewichtighe, ende recht ghesondeerde oorsaken, om de welcke de selue Generale Staten, de voorgaende Articulen, niet en hebben tot versekertheyt vanden Landen ... connen aenveerden
Erschienen[S.l.] : [S.n.], 1579
Umfang44 ungezählte Seiten ; 4
Anmerkung
In Fraktur
Anmerkung
Tiele: "Wederlegging van de bewuste Artikelen".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 500
Enthält u.a.: Poincten ende Articulen by manieren van Instructie, om van mijn Heer die Hertooch van Aerschot, ende andere Heeren Ghedeputeerden der generale Staten geproponeert te worden inde vergaderinge dieme tot Coelen houden sal, omme ... vaste Vrede ... - Artikelen Des Pays vanden Nederlanden, byden Chuerfursten, Fursten ende andere Keyserlycke Maiesteyts Ghesanten, gheproponeert, ende byde de partijen den xviij. Iulij ghecommuniceert
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruct int Iaer M.D.Lxxix. - [Utrecht, Coenraet Hendricksz]. - [[A]4 B-E4 F2
Bibl. ReferenzKnuttel 500 ; Typographia Batava 2805 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,207 ; STCN 860069672
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-400552 
Dateien
Clare Vertoninge ende bericht der Articulen ende Conditien nv onlancx tot Cuelen inde Vrede-handel byden Churfursten, Fursten ende andere Keyserlycke Maiesteyts Ghesanten, gheproponeert [14.45 mb]
Notiz
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF
Lizenz
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0