Title / Description
Clare Vertoninge ende bericht der Articulen ende Conditien nv onlancx tot Cuelen inde Vrede-handel byden Churfursten, Fursten ende andere Keyserlycke Maiesteyts [...] : Waer inne eenen yeghelicken voor ooghen gheleght worden, de groote begheerte ende verlanghen dat de Generale Staten deser Nederlanden hebben altijdt tot [...]. [S.l.] : [S.n.], 1579