Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Aduijs ende Raedt van mijn Heere den Prince van Oraengien/ op sekere Articulen aen zyne Excellentie ghesonde[n] van weghen der ghedeputeerden van der Vnie/ aengaende den Vrede-handel/ ende den middel om de Vyanden te wederstaen en[de] te verdryuen/ en[de] om dese Nederlanden ten besten dattet moghelic is te wederstelle[n] in eene geduerighe Ruste en[de] Voorspoet : [Aldus ghedaen inder Stadt van Ghendt den xxviijsten dagh Septembris Anno M.D. Lxxjx.] / [Willem I. van Oranje]
AuthorOranje-Nassau, Willem van
Published[Ghendt] : [S.n.], 1579
Description[8] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 503
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ghedruct int Jaer ons Heeren/ M.D. Lxxix.
Bibl. ReferenceKnuttel 503 ; Belgica Typographica 4878 ; Netherlandish Books 31666
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-400097 
Files
Aduijs ende Raedt van mijn Heere den Prince van Oraengien/ op sekere Articulen aen zyne Excellentie ghesonde[n] van weghen der ghedeputeerden van der Vnie/ aengaende den Vrede-handel/ ende den middel om de Vyanden te wederstaen en[de] te verdryuen/ en[de] om dese Nederlanden ten besten dattet moghelic is te wederstelle[n] in eene geduerighe Ruste en[de] Voorspoet [7.66 mb]
Notice
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0