Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Antwoorde Op een cleyn boecxken onlancx wt ghegheuen/ ghenoemt de Declaratie vande meyninge van Heer Don Ian van Oostenrijck : Inde welcke claerlick ontdect wort de waerachtige meyninge vanden seluen H. Don Jan: ende oock den orspronck vande teghenwoordighe orlogen ende beroerten van herwaerts ouer/ merckelick ende waerachtichlick te kennen gegeuen wort
ParticipantsMarnix, Philips van
PublishedAntwerpen : Plantin, 1578
Description37, [1] S. : Druckerm. (Holzschn.) ; 4-o : Signaturformel: A-E4 (E4 blank). - 37, [1], [2 blank] p.
Annotation
In Fraktur. - Aus d. Franz. übers.
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 344
Hetzelfde als Knuttel 343, echter zonder declaratie. - Toegeschreven aan Marnix van Sint Aldegonde.
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: T' Antwerpen, By Christoffel Plantijn t' Conincs Drucker. M. D. LXXVIII.
Bibl. ReferenceKnuttel 344 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 342 ; STCV 12874060 ; STCN 328749869 ; Voet, L. Plantin Press (1555-1589), 1881 (mentions an additional quire F2, absent in some copies)
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-399277 
DOI%2BZ180017101 
Files
Antwoorde Op een cleyn boecxken onlancx wt ghegheuen/ ghenoemt de Declaratie vande meyninge van Heer Don Ian van Oostenrijck [10.96 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0