Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Waerachtighe Antwoorde op de opene brieuen ende bedrieghelicke persuasien van Don Jan van Oostenrijck : ghegheven te Hevre den xv. dach van Sporckelle, M. D. LXXVIII. Waer door opentlick ghesien wordt de goede meyninge vande generale Staten, ende het groot onrecht welck hen ende den gantschen Nederlande is gheschiedt door de ongerechte bediedenissen ende verkeeringhen van den waerschtighen sin van heurlieder brieuen ende daeden, welcke Don Jan ende sijn aenhanghers voorts-brenghen om te bedrieghen de slechte ende arme menschen. ... hier by gevoegt copijen der brieuen vande voors. Staten geschreuen aen sijne Ma[jes]teyt [24 Aug. en 8 Sept. 1577]: midts oock vande onderwijsinghen ende brieuen ghesonden door sijne Ma[jes]teyt in stede van antwoorde door den Baner-heere van Selles [18 en 20 Dec. 1576], ende van alle t'ghene dat naemaels ghehandelt is gheweest tusschen den voorseyden Baner-heere van Selles, inden naem van sijne Ma[jes]teyt, ende voorseyde generale Staten
ParticipantsJuan <de Austria>
PublishedAntwerpen : Plantin, 1578
Description46 S., [1] Bl. : Druckerm. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text überw. in Fraktur. - Aus d. Franz. übers.
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 339
Wulp: "met het privilegie van Matthias [Aertzhertoge van Oostenrijck]". - Betr. Jan van Noircarmes van Sint-Aldegonde Jean de Noircarmes de Sainte-Aldegonde
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: T' Antwerpen, By Christoffel Plantijn/ t' Conincs Drucker. M. D. LXXVIII.
Bibl. ReferenceKnuttel 339 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 344 ; Belgica typographica, 4845 ; USTC 410611 ; STCV 12874068 ; Voet, Leon. Plantin Press (1555-1589), 1888
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-398977 
Files
Waerachtighe Antwoorde op de opene brieuen ende bedrieghelicke persuasien van Don Jan van Oostenrijck [14.7 mb]
Notice
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0