Title / Description
Waerachtighe Antwoorde op de opene brieuen ende bedrieghelicke persuasien van Don Jan van Oostenrijck : ghegheven te Hevre den xv. dach van Sporckelle, M. D. LXXVIII. Waer door opentlick ghesien wordt de goede meyninge vande generale Staten, ende het groot [...]. Antwerpen : Plantin, 1578