Go to page

Bibliographic Metadata

Main title
Title
1 (1628) Bewijsende met klare Exempelen ende levendige redenen, datmen dese Vereenighde Nederlanden (met Godes hulpe) in korten tijd, van de vreese ene perijckelen der tegenwoordige Oorloge kan verlossen, mitsgaders den Staet haerder Bondgenoten, redresseren ende verseeckeren
AuthorMoerbeeck, Jan Andries
Published1628
Description40 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3797
Tiele: "De schrijver is van gevoelen, dat men de vijand op zijn eigen gebied moet gaan bestoken en dan met weinig moeite zijn macht en zijn handel zal kunnen vernietigen".
Bibl. ReferenceKnuttel 3797 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2214 ; STCN 851371388
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-398831 
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0