Title / Description
Vereenighde Nederlandschen Raedt : 1. Bewijsende met klare Exempelen ende levendige redenen, datmen dese Vereenighde Nederlanden (met Godes hulpe) in korten tijd, van de vreese ene perijckelen [...] / [Jan Andries Moerbeeck]. 's Graven-Hage. 1628