Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Placcaten ende Missiven, Soo der Ed: Hog: Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, als der ... Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant: Mitsgaders der ... Heeren Staten des Lants van Uytrecht: Als oock Der ... Vorsten Mauritii Hoogloff: mem: ende Fredricks Henricks, by der gratien Gods, Princen van Orangien, als Stadthouderen, ende des Hofs Provinciael van Hollant, Zeelant, ende West-Vrieslant. Tegen de Conventiculen, ende andere quade handelingen der Arminianen : So als deselve voor desen in druck zijn gegeven: Tot dienst van alle getrouwe Patriotten by een gestelt ; [... Ter ordonnantie van de Hoogh-ghemelte Heeren Staten Generael ...]
Corporate nameRepublik der Sieben Vereinigten Provinzen / Staten-Generaal
PublishedAmstelredam : Brandt, 1628
Description[10] Bl. : Druckerm., Wappen (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Wulp: "Hierin het placcaat van 29 Mei 1619 (No. 1677) ... - Over het toenemen van de bijeenkomsten der Remonstranten ...".
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: T'Amstelredam, Voor Marten Iansz. Brandt, Boeckvercooper by de Nieuwe-Kerck, inde Gereformeerde Catechismus. 1628.
Bibl. ReferenceTiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2230 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 2041 ; STCN 084765127
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-398687 
Files
Placcaten ende Missiven, Soo der Ed: Hog: Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, als der ... Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant: Mitsgaders der ... Heeren Staten des Lants van Uytrecht: Als oock Der ... Vorsten Mauritii Hoogloff: mem: ende Fredricks Henricks, by der gratien Gods, Princen van Orangien, als Stadthouderen, ende des Hofs Provinciael van Hollant, Zeelant, ende West-Vrieslant. Tegen de Conventiculen, ende andere quade handelingen der Arminianen [2.09 mb]
Notice
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0