Title / Description
Placcaten ende Missiven, Soo der Ed: Hog: Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, als der ... Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant: [...] : So als deselve voor desen in druck zijn gegeven: Tot dienst van alle getrouwe Patriotten by een gestelt ; [... Ter ordonnantie van de Hoogh-ghemelte Heeren [...]. Amstelredam : Brandt, 1628