Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Exemplarys oft Copie vande oepene brieffuen onss heeren des Conincx, Byde welcke zijne Maiesteyt gunt ende verleent absolute gratie ende generael Pardoen, zoewel den Staten, Landen, Steden, communiteyten oft ghemeynten, als allen particuliere persoenen, mitgaders oick den ghenen, die uuyt dese nederlanden ghebannen zijn, ende andere die uuytzaken vande voirledene ende jegenwoirdighe troublen, oproer ende commotien inde selue landen geschiet, misbruyckt ende gheoffenseert hebben
ParticipantsPhilipp <II., Spanien, König>
PublishedBruessele : van Hamont, 1574
Description[8] Bl. : Titelwappen, Ill. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text in Fraktur
Annotation
Wulp: "Hier begint het stuk op de keerzijde van de titel, terwijl de laatste bladzijde slechts een fileet bevat". - Met wapen van Philips II op de titelpagina
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 218D
Enthält außerdem: Regel ende orden dienende opde voirl. brieffuen van gratie ende pardoen generael van zijne Maiesteyt
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Gheprint inde Princelijcke Stadt van Bruessele, by my Michiel van Hamont, ghesworen Boecprinter woonende inde Pongelmerct oft onder Stadthuys. M.D.Lxxiiij.
Bibl. ReferenceKnuttel 218D ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 251 ; Belgica typographica 2662
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-398544 
Files
Exemplarys oft Copie vande oepene brieffuen onss heeren des Conincx, Byde welcke zijne Maiesteyt gunt ende verleent absolute gratie ende generael Pardoen, zoewel den Staten, Landen, Steden, communiteyten oft ghemeynten, als allen particuliere persoenen, mitgaders oick den ghenen, die uuyt dese nederlanden ghebannen zijn, ende andere die uuytzaken vande voirledene ende jegenwoirdighe troublen, oproer ende commotien inde selue landen geschiet, misbruyckt ende gheoffenseert hebben [4.85 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0