Title / Description
Exemplarys oft Copie vande oepene brieffuen onss heeren des Conincx, Byde welcke zijne Maiesteyt gunt ende verleent absolute gratie ende generael Pardoen, [...]. Bruessele : van Hamont, 1574