Go to page

Bibliographic Metadata

Title
De oprechte Waeg-Schaele Der Vereenighde Neder-landen, Jn de welcke gerechticheydt ende ongerechticheydt, Wysheyt en dwaes heyt, Vrede ende Oorloge volkomentlijck bewogen worden : Door welck den sekersten middelpunt van't gemeyne beste in de Handelinghe tot Munster aengetroffen is tusschen Sijn Kon: Majesteyt van Hispanien en de Ho: Mog: Heeren Staten Generael, op den 8. dagh van Januarius 1647. / Gecomponeert. ende toe-geeyghent aen de voorsz., Eed. Ho: Mog: Heeren Staten der vrye Vereenighde Nederlanden, door Nicasius Martens van Velle
AuthorVelle, Nicasius Martens van
Corporate nameRepublik der Sieben Vereinigten Provinzen / Staten-Generaal
PublishedAntwerpen : Hollander, 1647
Description[6] Bl. ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 5505
Tiele: "gevoelens over de vredehandel".
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruckt tot Antwerpen, voor Peter den Hollander. 1647.
Bibl. ReferenceKnuttel 5505 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 3175 ; STCN 139141154
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-398393 
Files
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0