Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Clare Af-beeldinghe, ende T'Samen-Spreeckinghe, Tusschen een Boer, genaemt Kees, ende syn Land-heer : Waer in te sien is den gantschen handel van dese schrickelijcke ende moordadighe conspiratie/ jeghens den Persoon vanden Doorluchtighen ende Hoogh-ghebooren Vorst, den Heere Prince van Orangien, &c. Mitgaders teghen den staet ende wel-varen van 't Land
PublishedVtrecht : Amelissz, [1623]
Description[1] Bl. : 1 Kupferstich ; 40,5 X 29,5
Annotation
Text überw. in Fraktur
Annotation
Titel über dem Bild, gereimte Relation nebst Bilderklärung: A. Reynier van Barneveld, Heer van Groeneveld. B. Slatius ghewesene Predicant te Bleyswijck. C. Adriaen Adriaenssz, gewesene Secreatius tot Bleyswijck ... T. Alwaer Slatius, drinckt op het goet succes van dese saeck.
UB Amsterdam: "Zinneprent op de samenzwering tegen prins Maurits (6 februari 1623 - 3 juli 1623). Met portretten van Henricus Slatius, Reinier van Oldenbarnevelt en Adriaen Adriaensz.".
Rijksmuseum NL: "De drie hoofdrolspelers in de samenzwering tegen Maurits, Hendrick Danielsz Slatius, Reinier van Barnevelt en Adriaen Adriaensz van Dijck. Op de achtergrond in het klein de samenzwering in een tent met duivels, arrestatie, vlucht en executies. Onder de voorstelling de samenspraak tussen een boer en zijn landheer en de legenda in 3 kolommen in het Nederlands".
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 't Vtrecht, Ghedruckt by Ian Amelissz, in 't A.B.C.
Bibl. ReferenceAtlas van Stolk 1561 ; Muller. Frederik, De Nederlandsche geschiedenis in platen, beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten I, 1480 ; Nicht identisch mit Knuttel 3456
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-397881 
Files
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0