Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Placcaet Vande Hoghe ende Mog: Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden: Inhoudende scherp Verboth, van uyte Vereenighde Nederlanden op eenige Havenen/ Steden ofte Plaetsen, wesende onder 't gebiedt vanden Koningh van Spaengien en[de] desselfs Adherenten, geen toe-voer te moghen doen van eenigh Salpeter, Buspoeder, Gheschut, Scherp, Clooten, Lonten, Musquetten, Roers, Corseletten, Rustingen, Lancen, Spiessen, Helbaerden, Slagh-sweerden, Klock-spijse, Koper, Seylen, Cabelen, Touwen, Anckeren, Masten dick sesthien palen en[de] daer-en-boven: Item van geen Tarwe, Rogge, Haver ... Item van eenige Spaensche Goederen oft Koopmanschappen, d'Ondersaten vanden Koningh van Spaengien toe-behorende , in hare Schepen ... niet te mogen laden, Op pene dat de selve vervallende in handen van onse oft andere Oorlogh-schepen, voor goede buyt sullen werden ghehouden
Corporate nameRepublik der Sieben Vereinigten Provinzen / Staten-Generaal
Publisheds'Graven-Haghe : Wouw, 1622
Description[4] Bl. : Druckerm. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Issued 1 April 1622
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: In s'Graven-Haghe, By de VVeduwe en Erfgename van wijlen Hillebrant Iacobssz van VVouw, Ordinaris ende Ghesvvooren Drucker vande Hog: Mog: Heeren Staten Generael. Anno 1622.
Bibl. ReferenceTiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1910 ; STCN 853306443
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-396265 
Files
Placcaet Vande Hoghe ende Mog: Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden: Inhoudende scherp Verboth, van uyte Vereenighde Nederlanden op eenige Havenen/ Steden ofte Plaetsen, wesende onder 't gebiedt vanden Koningh van Spaengien en[de] desselfs Adherenten, geen toe-voer te moghen doen van eenigh Salpeter, Buspoeder, Gheschut, Scherp, Clooten, Lonten, Musquetten, Roers, Corseletten, Rustingen, Lancen, Spiessen, Helbaerden, Slagh-sweerden, Klock-spijse, Koper, Seylen, Cabelen, Touwen, Anckeren, Maste [3.36 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0