Title / Description
Placcaet Vande Hoghe ende Mog: Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden: Inhoudende scherp Verboth, van uyte Vereenighde Nederlanden op eenige [...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1622