Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Claer vertoogh, Van thien vaste ende bondige Redenen : waeromme de Gereformeerde Kercken in goeder conscientie, gheensins vermoghen, eenige Remonstrants-gesinde persoonen, soo lange sy in hare dwalingen hartneckelijck volharden, met dat haer dwalende, ende tegen Godts H. Woordt strijdende gevoelen, tot de ghemeenschap van de Gereformeerde Kercke, door 't gebruyck van des Heeren H. Avontmael, aen te nemen ende te ontfangen. Tot overtuyginge der quaetwilligen, onderrichtinge der eenvoudigen, ende versterckinge der rechtsinnigen ... uytgegeven / Door R.S.F.F. [i.e. Rippertus Sixti Franeq. Frisius]
AuthorSixti, Rippertus
PublishedHoorn : Gerbrantsz, 1627
Description27 S. : Druckerm. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text teilw. in Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3767
Tiele: " R.S. is waarschijnlijk Rippertus Sixti, toen nog predikant te Hoorn, hevig ijveraar tegen de Remonstranten".
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Tot Hoorn. Voor Marten Gerbrantsz Boeck-vercooper/ woonende inde Kerck-straet/ in't A,B,C. 1627.
Bibl. ReferenceKnuttel 3767 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2191 ; STCN 831507039
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-396050 
Files
Claer vertoogh, Van thien vaste ende bondige Redenen [8.28 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0