Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Claer vertoogh, Van thien vaste ende bondige Redenen : waeromme de Gereformeerde Kercken in goeder conscientie, gheensins vermoghen, eenige Remonstrants-gesinde persoonen, soo lange sy in hare dwalingen hartneckelijck volharden, met dat haer dwalende, ende tegen Godts H. Woordt strijdende gevoelen, tot de ghemeenschap van de Gereformeerde Kercke, door 't gebruyck van des Heeren H. Avontmael, aen te nemen ende te ontfangen. Tot overtuyginge der quaetwilligen, onderrichtinge der eenvoudigen, ende versterckinge der rechtsinnigen ... uytgegeven / Door R.S.F.F. [i.e. Rippertus Sixti Franeq. Frisius]
VerfasserSixti, Rippertus
ErschienenHoorn : Gerbrantsz, 1627
Umfang27 S. : Druckerm. (Holzschn.) ; 4-o
Anmerkung
Text teilw. in Fraktur
Anmerkung
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3767
Tiele: " R.S. is waarschijnlijk Rippertus Sixti, toen nog predikant te Hoorn, hevig ijveraar tegen de Remonstranten".
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Tot Hoorn. Voor Marten Gerbrantsz Boeck-vercooper/ woonende inde Kerck-straet/ in't A,B,C. 1627.
Bibl. ReferenzKnuttel 3767 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2191 ; STCN 831507039
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-396050 
Dateien
Claer vertoogh, Van thien vaste ende bondige Redenen [8.28 mb]
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF
Lizenz-/Rechtehinweis
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0