Title / Description
Claer vertoogh, Van thien vaste ende bondige Redenen : waeromme de Gereformeerde Kercken in goeder conscientie, gheensins vermoghen, eenige Remonstrants-gesinde persoonen, soo lange sy in hare dwalingen hartneckelijck [...] / Door R.S.F.F. [i.e. Rippertus Sixti Franeq. Frisius]. Hoorn : Gerbrantsz, 1627