Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Een Brief, Gheschreven van een goet Patriot woonachtich tot s'Hartogenbosch, tot antwoort op eenenen brief uyt Hollandt ghesonden, bootschappende die goede tijdingh van het slaen, ende veroveren van die machtighe Spaensche Vloot in Duyns. Door dien Manhaftigen Zee-heldt Marten H. Tromp. Midtsgaders: eenen anderen Brief van een Roomsch-Catholijck Burger van s'Hartogenbosch aen Guilliam Verdussen, Courantier tot Antwerpen, over eenen seeckeren Brief van Londen geschreven, ende in sijn Druckery gedruct, aengaende die vermaerde Zeeslach tusschen den Spaenschen ende Hollandtschen Admirael
Published's Hartogenbosch : Dockum, 1639
Description[8] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "De brief aan Verdussen is gedagteekend 11 Novembris".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4626
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Nae de Copeye, tot 's Hartogenbosch. Voor Ian van Dockum, op de Marckt inde witte Lavoir. Anno 1639.
Bibl. ReferenceKnuttel 4626 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 2667 ; STCN 861793323
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-395824 
Files
Een Brief, Gheschreven van een goet Patriot woonachtich tot s'Hartogenbosch, tot antwoort op eenenen brief uyt Hollandt ghesonden, bootschappende die goede tijdingh van het slaen, ende veroveren van die machtighe Spaensche Vloot in Duyns. Door dien Manhaftigen Zee-heldt Marten H. Tromp. Midtsgaders: eenen anderen Brief van een Roomsch-Catholijck Burger van s'Hartogenbosch aen Guilliam Verdussen, Courantier tot Antwerpen, over eenen seeckeren Brief van Londen geschreven, ende in sijn Druckery gedruct, aengae [5.35 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0