Title / Description
Een Brief, Gheschreven van een goet Patriot woonachtich tot s'Hartogenbosch, tot antwoort op eenenen brief uyt Hollandt ghesonden, bootschappende die goede [...]. 's Hartogenbosch : Dockum, 1639