Go to page

Bibliographic Metadata

Title
De Baniere des Heeren, Ofte Victory-Vlagge : Op-ghesteken Ter gedachtenisse van die schoone ende wonderlijcke Victorye, die de Heere ons heeft verleent over de machtige Spaensche Vlote, den 21. ende eenighe volghende daghen van October Anno 1639. Onder het beleydt Vanden Manhaftigen ende recht-edelen Zee-helt, de Heer Maerten Haperssen Tromp, Luytenant Admirael vande Geunieerde Provintien. Genomen uyt de woorden Psal. 116, vers. 12. 13. 14 ende uyt Num. 24, vers. 23. 24. ende ghepredickt in twee verscheyden reysen, ... voor de Gemeynte van Ziericzee / Door Martinum Bruynvisch, Bedienaer des H. Euangelij inde Gemeynte Christi tot Ziericzee
AuthorBruynvisch, Martinus
PublishedZiericzee : Doll ; Middelburgh : Hellen, 1640
Description[20] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling. - Wulp: "Zeeslag in Duins".
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Tot Ziericzee, Ghedruckt voor Balthazar Doll, Boeck-vercooper/ woonende op den Dam/ Anno 1640. - Kolophon: Tot Middelburgh, Ghedruckt by Hans vander Hellen/ woonende op de groote Marct/ in 't Wapen van Audenaerde/ Anno 1640.
Bibl. ReferenceSTCN 138671125 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 2490
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-395607 
Files
De Baniere des Heeren, Ofte Victory-Vlagge [11.08 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0