Title / Description
De Baniere des Heeren, Ofte Victory-Vlagge : Op-ghesteken Ter gedachtenisse van die schoone ende wonderlijcke Victorye, die de Heere ons heeft verleent over de machtige Spaensche Vlote, den 21. ende [...] / Door Martinum Bruynvisch, Bedienaer des H. Euangelij inde Gemeynte Christi tot Ziericzee. Ziericzee : Doll ; Middelburgh : Hellen, 1640