Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Grondige ende pertinente Verklaringe over de Vrage VVien de Kerckelijcke Macht toekomt? : In drie onderscheydene disputatien voor-ghestelt ; Wt de Latijnsche inde Nederlandtsche Tale duydelijck over geset / van den Eerweerdigen end Hoogh-geleerden D. Gysbertvs Voetivs Doctor ende Professor der H. Theologie inde Vniversiteyt tot Vtrecht
AuthorVoet, Gijsbert
Publisheds' Graven-Hage : Verheul, 1640
Description68 S. : Druckerm. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text in Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4717
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: In s'Graven-Hage,Ghedruckt by Ioost Iansz Verheul, woonende in 't langh Achterom naest de Stadt Zierick-Zee: Anno 1640.
Bibl. ReferenceKnuttel 4717 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 2716 ; STCN 852674392
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-395576 
Files
Grondige ende pertinente Verklaringe over de Vrage VVien de Kerckelijcke Macht toekomt? [19.45 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0