Go to page

Bibliographic Metadata

Title
t'Samen-Spraeck, Over de Loffelijcke daden, gelegentheden ende afkompste vanden Recht wel Edelen Manhaften Zee Heldt Marten Harpersz. Tromp : Thusschen Marinus Crijnsz., een Iongh varent gesel van Zeelant. Ian Slomp, een oudt varent Man. Eenen Weerdt. Cornelis Lambertsz. mede een varent Man. Een oudt Patriot, zijnde een Coopman. De Vrouw van Ian Slomp, genaemt Trijn Ians, zijnde een Uytdraeghster, Ende Griet Smeers, een Besteetster. Ghevonden onder de Papieren, vanden overledene Notaris etc. / Ende nu in Druck uytghegheven, door S.V.P.
AuthorS.V.P.
Published[S.l.] : [S.n.], [1653]
Edition
[Nachdruck]
Description[1] Bl., 22 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 8-o
Annotation
Text überw. in Fraktur
Annotation
Nicht identisch mit Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4682 [1640]
Unterscheidungsmerkmal: "Zee Heldt" ohne Bindestrich
Tiele: "Zonder plaats of jaar". "Onder dezen schoonen Titel is een hatelijk geschrift tegen Tromp verborgen, blijkbaar in dit jaar geschreven door iemand die de hoge bevordering van een man uit zo lage stand en zijn huwelijk met een raadsheer dochter (in dit jaar [1640] gesloten) met een afgunstig oog aanzag ... Daar het stuk echter door een ooggetuige ... schijnt geschreven te zijn ... kan het als een tegenhanger dienen tegen de officieele en dus dikwijls evenmin onpartijdige verhalen".
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruct in Hollandt, tot voorstant van 't Vaderlandt.
Bibl. ReferenceUB Gent, Signatur: BIB.ACC.MEUL.001653/10 (Google.be) ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 2701
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-395566 
Files
t'Samen-Spraeck, Over de Loffelijcke daden, gelegentheden ende afkompste vanden Recht wel Edelen Manhaften Zee Heldt Marten Harpersz. Tromp [8.55 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0