Title

t'Samen-Spraeck, Over de Loffelijcke daden, gelegentheden ende afkompste vanden Recht wel Edelen Manhaften Zee Heldt Marten Harpersz. Tromp : Thusschen Marinus Crijnsz., een Iongh varent gesel van Zeelant. Ian Slomp, een oudt varent Man. Eenen Weerdt. Cornelis Lambertsz. mede een varent Man. [...] / Ende nu in Druck uytghegheven, door S.V.P. [S.l.] : [S.n.], [1653]