Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Schrick van Vlaenderen en Brabandt, etc. : Aenghedaen door syn Hoogheydt Fredrick Hendrick, Prince van Oraengien. Met den Op-tocht, Beleghering, en In-nemen van de stercke stadt Hulst / [Cornelis Beuckelaer]
AuthorBeuckelaer, Cornelis
PublishedHaerlem : Marcken, 1645
Description[14] Bl. : Wappenholzschnitt ; 4-o
Annotation
Text in Fraktur
Annotation
Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2989 [andere Ausgabe mit Verfasserangabe]: "Door Cornelius Beuckelaer, predicant te Veere en veldprediker in 't leger".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 5212
Dbnl: Constantijn Huygens, Briefwisseling, 4. 1644-1649,4244: C. Beuckelaer. "Op verzoek van eenige ‘gequalificeerde militaire, vooral in het regiment van den heer van Beverweert, heb ik een journaal gehouden ‘van onse marche off zeer notablen tocht door s vijants lant na de stadt van Hulst. Dit journaal is door trouweloosheid van enkele mijner vrienden in handen gekomen van een drukker, die het heeft uitgegeven zonder mijn naam ... nu zal er een tweede druk van verschijnen. Wilt gij nu mijn journaal eens doorlezen, er bij aanteekenen wat vergeten is ..."
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: t' Haerlem, Ghedruckt voor Hendrick van Marcken, Boeck-verkooper op de Marckt inde Vergulde Schenck-Kan. 1645.
Bibl. ReferenceWulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 2749 ; Knuttel 5212 ; STCN 83056828X
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-395430 
Files
Schrick van Vlaenderen en Brabandt, etc. [10.3 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0