Title / Description
Schrick van Vlaenderen en Brabandt, etc. : Aenghedaen door syn Hoogheydt Fredrick Hendrick, Prince van Oraengien. Met den Op-tocht, Beleghering, en In-nemen van de stercke stadt Hulst / [Cornelis Beuckelaer]. Haerlem : Marcken, 1645