Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Collyrium Ofte Costelijcke Ooghen-Salve : Seer nut, ende hoogh-noodigh, in dese mistighe tyden, voor alle Hollantsche Patriotten, die met ziltighe, stick-siende, ende duystere Oogen ghequelt zijn, tot verklaringe van haer ghesichte, om wel ende verde in Zee te konnen sien, hoe ende wat daer al om ghegaen is / Ghecomposeert door Mr. Ian Brilleman, Chimicus van oprechte Kruyden ende Gommen, waerachtig bevonden ende ge-experimenteert, by dese naer-volghende Persoonen, Coopman, zijnde een Patriot. Stierman. Weert. Joncker. Predicant. Zeeuws-Matroos. Haghenaer. Noort-Hollander. Mr. Jan Brilleman
AuthorBrilleman, Ian
ParticipantsBeeckerts van Thienen, Adriaan ; Dwinglo, Bernardus
PublishedLeeuwaerden : Bock, 1647
Description30 S. : Titelvignette, Ill. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text in Fraktur
Annotation
Tiele: "Samenspraak tussen een koopman, een stuurman, een Zeeuws matroos en anderen over het ... ter zee voorgevallene. De schrijver heeft het zeer op Tromp geladen ... Tromp had zijn tegenstander ... de vice-Admiraal Witte Cz. de With van het auteurschap van pamflet [Tiele] 2701 beticht. ...". - Against admiral M. H. Tromp
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 5591
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedruckt tot Leeuwaerden/ by Harman de Bock. 1647.
Bibl. ReferenceKnuttel 5591 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,3220 ; STCN 832116033
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-395405 
Files
Collyrium Ofte Costelijcke Ooghen-Salve [9.37 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0