Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Lijck-Sermoen Van VVillem Laud, Aerdtz. Bisschop van Cantelberg, ende Metropolitaen van Enghelandt : By hemselven uyt-ghesproocken op't Schavot, voor alle den Volcke aldaer tegenwoordich, als hy was ghekomen op't Pleyn van den Tour, in Londen, om syn Hooft te worden aff-geslaghen, op den Xviijen Januarij, 1645. In 't acht-en-tseventichste jaer zijns Ouderdoms. Over de woorden des Apostels Pauli tot den Hebrêên, Cap. 12 vers. 1.2. Midtsgaders, Syn Ghebeden, die hy heeft ghedaen op de selfde plaetse
VerfasserLaud, William
ErschienenLeyden : Boxe, 1645
Umfang[1] Bl. 12 S. : Frontispiz 1 Portr., Titelporträt (Holzschn.) ; 4-o
Anmerkung
Aus d. Engl. übers. - Text in Fraktur
Anmerkung
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 5157
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Door last ende bevel eerst gedruckt tot Londen, by Pieter Cool. Vyt dat autentijcke Engels ghedruckte Exemplaer in 't Nederduyts vertaelt. Ende tot Leyden ghedruckt/ by Willem Christiaens vander Boxe. In 't Jaer 1645.
Bibl. ReferenzKnuttel 5157 ; STCN 832685208
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-395365 
Dateien
Lijck-Sermoen Van VVillem Laud, Aerdtz. Bisschop van Cantelberg, ende Metropolitaen van Enghelandt [5.03 mb]
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF
Lizenz
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0