Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Lijck-Sermoen Van VVillem Laud, Aerdtz. Bisschop van Cantelberg, ende Metropolitaen van Enghelandt : By hemselven uyt-ghesproocken op't Schavot, voor alle den Volcke aldaer tegenwoordich, als hy was ghekomen op't Pleyn van den Tour, in Londen, om syn Hooft te worden aff-geslaghen, op den Xviijen Januarij, 1645. In 't acht-en-tseventichste jaer zijns Ouderdoms. Over de woorden des Apostels Pauli tot den Hebrêên, Cap. 12 vers. 1.2. Midtsgaders, Syn Ghebeden, die hy heeft ghedaen op de selfde plaetse
AuthorLaud, William
PublishedLeyden : Boxe, 1645
Description[1] Bl. 12 S. : Frontispiz 1 Portr., Titelporträt (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Aus d. Engl. übers. - Text in Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 5157
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Door last ende bevel eerst gedruckt tot Londen, by Pieter Cool. Vyt dat autentijcke Engels ghedruckte Exemplaer in 't Nederduyts vertaelt. Ende tot Leyden ghedruckt/ by Willem Christiaens vander Boxe. In 't Jaer 1645.
Bibl. ReferenceKnuttel 5157 ; STCN 832685208
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-395365 
Files
Lijck-Sermoen Van VVillem Laud, Aerdtz. Bisschop van Cantelberg, ende Metropolitaen van Enghelandt [5.03 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0