Title / Description
Laud, William: Lijck-Sermoen Van VVillem Laud, Aerdtz. Bisschop van Cantelberg, ende Metropolitaen van Enghelandt : By hemselven uyt-ghesproocken op't Schavot, voor alle den Volcke aldaer tegenwoordich, als hy was ghekomen op't Pleyn van den Tour, in Londen, om syn Hooft [...]. Leyden : Boxe, 1645