Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Parasceve, Dat is Voor-bereydinghe van Conradvs Vorstivs Doctoor in de H. Schrift: Tot een vriedelijcke Conferentie/ oft Onderhandelinghe/ Met den Hooghvermaerden Theologus Heer Iohannes Piscator, Professoor in der H. Schrift in de vermaerde Schole van Herborn: : Over Sekere Aenwysinghen des Heeren Piscators op sommighe plaetsen al over langhe ghetoghen uyt het Boeck des Autheurs Van God, ende zyne Verklarende Verantwoordinghe, ende in die selve Aenwysinghen kortelijck gheexamineert. Waer inne verhandelt worden verscheyden Theologische Questien/ voornemelijck van de Goddelijcke Predestinatie / Overgheset uyt den Latyne in onse Nederduytsche tale, door Reynier Telle
AuthorVorstius, Conradus
TranslatorTelle, Reinier
ParticipantsPiscator, Johannes
PublishedAmsterdam : Blaeu, 1612
Description[10] Bl., 79 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text teilw. in Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1971
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: T' Amsterdam, Ghedruckt by Willem Jansz. woonende op't Water/ in de vergulde Sonnewyser. Anno M DC XII.
Bibl. ReferenceKnuttel 1971 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 1310 ; STCN 852630808
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-394731 
Files
Parasceve, Dat is Voor-bereydinghe van Conradvs Vorstivs Doctoor in de H. Schrift: Tot een vriedelijcke Conferentie/ oft Onderhandelinghe/ Met den Hooghvermaerden Theologus Heer Iohannes Piscator, Professoor in der H. Schrift in de vermaerde Schole van Herborn: [24.94 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0