Title / Description
Parasceve, Dat is Voor-bereydinghe van Conradvs Vorstivs Doctoor in de H. Schrift: Tot een vriedelijcke Conferentie/ oft Onderhandelinghe/ Met den Hooghvermaerden [...] : Over Sekere Aenwysinghen des Heeren Piscators op sommighe plaetsen al over langhe ghetoghen uyt het Boeck des Autheurs Van God, ende zyne Verklarende Verantwoordinghe, [...] / Overgheset uyt den Latyne in onse Nederduytsche tale, door Reynier Telle. Amsterdam : Blaeu, 1612