Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Ontdeckinghe Van den oproerighen gheest der Contra-Remonstrants-ghesinde binnen der Stede van Oudewater : Vervatende Een cort ende waerachtigh verhael van't ghene binnen der Stede voorsz ghepasseert is/ voornementlijck binnen de tijdt van ontrent een Jaer herwaerts/ inde vergaderinge vande Mogend/ Edele Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt eerst by monde ghedaen/ ende daer na schriftelijck overgelevert op den xxijen Januarij deses Jaers 1618. Van verscheyden Vroedtschappen der voorsz Stede/ daer toe by hare Mogh. Ed. specialijck ontboden ende gelastet zijnde. Met Een Voor-reden ende Na-reden tot dienste des Lesers daer by ghevoeght / [Mutmaßl. Verf.: Eduardus Poppius]
AuthorPoppius, Eduard
Published[S.l.] : [S.n.], 1618
Description40 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text in Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2565
Tiele: "Aan dit ... hebben Baudaert, Uitenbogaert, Trigland hunne uitvoerige verhalen over de twisten te Oudewater ... ontleend".
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ghedruckt inden Jare M. DC. xviij.
Bibl. ReferenceKnuttel 2565 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 1395 ; STCN 861199898
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-394584 
URNurn:nbn:de:bvb:12-bsb10689749-0 
Files
Ontdeckinghe Van den oproerighen gheest der Contra-Remonstrants-ghesinde binnen der Stede van Oudewater [9.84 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0