Title / Description
Ontdeckinghe Van den oproerighen gheest der Contra-Remonstrants-ghesinde binnen der Stede van Oudewater : Vervatende Een cort ende waerachtigh verhael van't ghene binnen der Stede voorsz ghepasseert is/ voornementlijck binnen de tijdt van ontrent een Jaer herwaerts/ [...] / [Mutmaßl. Verf.: Eduardus Poppius]. [S.l.] : [S.n.], 1618