Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Warachtige Historie Van de Ghevanckenisse/ bekentenisse/ leste woorden ende droevighe doot van wylen Iohan van Olden-barnevelt, Ridder/ Heere tot Berckel/ Roderijs/ etc. Advocaet van den Lande/ Bewaerder vanden Grooten Zegel ende Chartres van Hollandt ende West-Vrieslandt : Te samen ghebracht meest uyt zijner Edt. eyghene, behendelijck uytghesondene ende bewaerde Schriften, die men daer van heeft connen becomen. Mitsgaders uyt de verklaringe van zijne Edt. Dienaer Iohan Francken, ende 't gunt voort by een yeder notoir is
AuthorOldenbarnevelt, Johan van
ParticipantsFrancken, Johan
Published[Amsterdam] : [Veseler], 1620
Description80 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text überw. in Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3069
Tiele: "Onderteekend: Wt Amsterdam, in januario 1620. Och Heere hoe langhe?. - Zie over dit stuk: Brandt, G. Historie der Reformatie, IV. 421. Het werd door eenen Joris Veselaer van Antwerpen, die in 1621 te Amsterdam in hechtenis kwam, gedrukt. ...".
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ghedruckt/ In't Iaer ons Heeren, 1620. [Knuttel: Printed in Amsterdam by Joris Veseler]
Bibl. ReferenceKnuttel 3069 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1744 ; STCN 842340327
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-394304 
Files
Warachtige Historie Van de Ghevanckenisse/ bekentenisse/ leste woorden ende droevighe doot van wylen Iohan van Olden-barnevelt, Ridder/ Heere tot Berckel/ Roderijs/ etc. Advocaet van den Lande/ Bewaerder vanden Grooten Zegel ende Chartres van Hollandt ende West-Vrieslandt [19.89 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0