Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Over-Rhetische ofte Grysonsche Acten ende Proceduren. Des Jaers M. DC. XVJJJ. : Daer inne claerlicken ende waerachtichlicken verhaelt werden/ de rechtveerdighe ende noodt-dwinghende oorsaken/ der Vergaderinghe des ghemeenen Landt-volcks/ ende wettelicke Procedure[n]/ die de eersame criminele Justitie/ tot Tussis in Over-Rhetien vergadert/ uyt cracht van henluyden ghegeven macht/ tegens etlicke hare ontrouwe Landtsaten/ heeft moeten ghebruycken. Met het gene in die Processen, ende anders, gheschiet is / Alles door die Heeren Overheyden/ Raeden/ ende Gemeenten van Ury-Rethien der drie Liguen/ in openbaren druck ghepubliceert/ tot grondelicke onderrechtinghe der waerhedt/ teghens alle calumnien ende onrecht naegheven. Overgheset uyt den Hoochduytschen
ParticipantsPorta, Johann a
Corporate nameDrei Bünde
Published's Graven-Hage : Meuris, 1619
Description41 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text überw. in Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2827
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: In 's Graven-Haghe. By Aert Meuris, Boeck-verkooper inde Papestraet/ inden Bybel. Anno 1619.
Enth. außerdem: Vande Regieringe der Grisons
Bibl. ReferenceKnuttel 2827 ; STCN 851527671 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 1589
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-394292 
Files
Over-Rhetische ofte Grysonsche Acten ende Proceduren. Des Jaers M. DC. XVJJJ. [11.93 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0