Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Seeckere tydinge van het ghene aldereerst ghepasseert is tusschen onse Hollandtsche Oorlochschepen naer Venetien/ ende de Spaensche. : Maer insonderheyt hoe 36 Turcksche Zee-roovers het Eylant Lancerotte hebben afgheloopen/ geplondert/ ende duysent menschen tot slaven ghemaeckt/ ende hoe den Commandeur Moy Lambert met sijn by hebbende Oorlochschepen/ vergheselschapt met de Spae[n]sche/ etlijcke Roovers becomen hebben/ hun haer loon ghegeven/ en de arme Christen slaven een deel ontset. Gheschiet den achtsten ende negende Julij ... Commandeur Moy Lambert/ Capiteyn Bras van Hoorn/ Capiteyn Crimpen met Barent Schaef van Amsterdam/ Schrevel Jacobsz met Capiteyn Coninck/ beyde van Rotterdam/ en[de] de Spaensche. Capiteyn Ellert Thomasz ... geerne aen geweest/ dan waren de voorgaende eerst daer by ; [... Gheschreven uyt Malga den 15. Iulij. 1618.]
PublishedAmstelredam : Jansz, 1618
Description[2] Bl. : Titelvignette, Ill. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling.
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Nae de Copeye Ghedruckt Tot Amstelredam by Broer Iansz. op de Kolck, 1618.
Bibl. ReferenceTiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 1350: nicht diese Ausgabe "Nae de Copeye"
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-394250 
Files
Seeckere tydinge van het ghene aldereerst ghepasseert is tusschen onse Hollandtsche Oorlochschepen naer Venetien/ ende de Spaensche. [2.95 mb]
Notice
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0