Title / Description
Seeckere tydinge van het ghene aldereerst ghepasseert is tusschen onse Hollandtsche Oorlochschepen naer Venetien/ ende de Spaensche. : Maer insonderheyt hoe 36 Turcksche Zee-roovers het Eylant Lancerotte hebben afgheloopen/ geplondert/ ende duysent menschen tot slaven ghemaeckt/ ende hoe [...]. Amstelredam : Jansz, 1618