Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Het Radt van Avontuere, Ofte Den Onvervalschten Spiegel, : Waar in vertoondt werdt De verdruckingh van vele Patriotten Om het Huys van Orange. Daar beneffens Eenige Consideratien, Behelsende Den tegenwoordigen Toestandt deses Tijdts. Alles op Rijm by een gesteldt voor de oprechte Liefhebbers van Sijne Hoogheydt. Tandem Fit Svrcvlvs Arbor ; [Gedicht] / Door een Liefhebber van't Vaderlandt
PublishedLeyden : Cornelisz, 1672
Description[4] Bl. : Ornament (3 P's elk in een ring gevat) ; 4-o
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 10304
Another issue of the ed. Amsterdam, J. Cornelisz, 1672
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Tot Leyden [i.e. Amsterdam], Gedruckt by Jan Cornelisz., in de Bloemstraat. 1672. - KB: "Drukkersnaam mogelijk een pseudoniem"
Bibl. ReferenceKnuttel 10304 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,3,6209 ; STCN 832493236
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-393405 
Files
Het Radt van Avontuere, Ofte Den Onvervalschten Spiegel, [1.42 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0