Title / Description
Het Radt van Avontuere, Ofte Den Onvervalschten Spiegel, : Waar in vertoondt werdt De verdruckingh van vele Patriotten Om het Huys van Orange. Daar beneffens Eenige Consideratien, Behelsende Den tegenwoordigen [...] / Door een Liefhebber van't Vaderlandt. Leyden : Cornelisz, 1672