Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Copye Van eenen brief/ aen den E. den Graue van Leycester/ Stadthouder Generael van alle hare Majesteyts Cryghsvolck inde gevnieerde Prouincien vande Nederlanden/ te vooren gheschreuen/ maer gheleuert tzijnder wedercomste van daer : Met een verhael, Van seker begeerten ende verthoonigen Aen de Con. Majesteyt/ op twee verscheyden tijden ghedaen/ voor ende vyt den Name van alle de Heeren/ ende vande Ghemeynte/ onlancx int Parlement by eenn versamelt. Insghelicx hare Ma. andwoorde selue daer op ghedaen/ ... ; Noch is hier bygevoecht/ Ee[n] warachtige Copye vande Proclamatie onlancx gepubliceert by de Co. Ma. Tot verclaringhe vande sententie onlancx ghegheuen tegen de Coninginne va[n] Scotlant. Mitsgaders eenighe Brieuen gheschreuen by de Schotsche Coninginne/ aen den verrader Anthony Babington, met zijne andtwoorde ...
BeteiligteSalisbury, Robert Cecil of ; Crompton, Richard
Erschienen[Middelbvrgh] : Schilders, 1587
Umfang[24] Bl. : Druckermarke, Wappen von Middelburg, Zierinitialen (Holzschn.) ; 4-o
Anmerkung
Text überw. in Fraktur
Anmerkung
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 778
Wulp: "bevat de adressen van het Parlement aan de Koningin, i.d. 12 en 24 Nov.. om aan te dringen op de teregtstelling van Maria Stuart ; met de mondeling gegeven antwoorden van Elisabeth. Vooraf gaat een brief, ondertekend R.C. (Robert Cecil), aan den Graaf v. Leycester, in de 25 Nov. ter begeleiding van de volgende stukken ..."
Copac: "Attributed to Richard Crompton and Robert Cecil".
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ghedruct by Richard Schilders, Drucker der Staten van Zeelandt. 1587. - Kolophon: Middelbvrgh, By Richard Schilders, Drucker der Staten van Zeelandt. 1587.
Bibl. ReferenzKnuttel 778 ; Typographia Batava 1310 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 8766 (660)
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-393203 
Dateien
Copye Van eenen brief/ aen den E. den Graue van Leycester/ Stadthouder Generael van alle hare Majesteyts Cryghsvolck inde gevnieerde Prouincien vande Nederlanden/ te vooren gheschreuen/ maer gheleuert tzijnder wedercomste van daer [11.81 mb]
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF
Lizenz-/Rechtehinweis
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0